Početna

O nama Obaveštenja  Ratarstvo Stočarstvo Kontakt

 

 

 

Društvo je nastalo 70-tih godina spajanjem više radnih zadruga, da bi status društvenog preduzeća kao DPP Bačka Sivac steklo 1989 spajanjem tadašnjeg OOUR Poljoprivreda Sivac i PK Sivac. Društvo je prevedeno 2005 godine u registar privrednih subjekata APR pod nazivom Društveno poljoprivredno preduzeće “Bačka”, Sivac. Agencija za privatizaciju Republike Srbije je prodala 70% kapitala DPP Bačka Sivac dana 06.11.2006. godine metodom javne aukcije. Agencija za privatizaciju je raskinula kupoprodajni ugovor o kupovini kapitala metodom javne aukcije i dana 20.02.2009 godine donosi se odluka o prenosu 70.63% kapitala subjekta privatizacije na Akcijski fond Republike Srbije.

 Kompanija se bavi ratarstvom (pšenica, ječam, repa, soja, suncokret, kukuruz) obrađujući isključivo sopstveno obradivo zemljište  i plasira svoje proizvode  isključivo na domaćem tržištu.

AD ”Bačka” Sivac   nalazi se u Republici Srbiji u pokrajini Vojvodina, mesto Sivac, opština Kula, Zapadnobački okrug, na 165. km. udaljenosti od Beograda.

AD ”Bačka” Sivac  ima 32 zaposlena na neodređeno vreme.

AD “Backa“ raspolaže sa 1.444 hektara zemljišta – sve  u privatnoj svojini  AD ”Bačka” Sivac, farmu svinja, silos sa sušarom  i centralnu mašinsku radionicu.

U našoj  svojini  nalazi se i  silos  sa sušarom :

 -Ukupni kapacitet  silosa : 20,000 tona;
 -kapacitet ćelija: 18. ćelija x 1000 t. svaka;
 -kapacitet među ćelija: 8. među ćelija x 250 t.;
 -godina izgradnje: 1976 god.;
 -vrsta konstrukcije: betonska konstrukcija;
 -kapacitet utovara: 150 t/h;
 -Dve prijemne kip rampe, kapaciteta 100 t/h svaka;
 -3. elevatora za prijem, kapaciteta 100 t. svaki;
 -3. elevatora za istovar (postoji mogućnost istovara u drumska i železnička vozila);
 -ukupno 6. elevatora za manipulaciju (kapacitet 100 t. svaki);
 -par selektora za fino prečišćavanje(inercioni);
 -grubi rotacioni prečistač;

-  Sušara kapaciteta 50 t/ha sušenja kukuruza  sa 18% na 14 % vlage.