Početna

O nama Obaveštenja  Ratarstvo Stočarstvo Kontakt
 

 

 

Polugodišnji izveštaj za period od 01.01.2023.do 30.06.2023. (korigovani)  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj za 2022. godinu (korigovani)  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Dana 12.12.2023. održana Vanredna sednica Skupštine AD "Bačka" Sivac
 

Bilansi stanja za 2022. godine  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2022. godine  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Statistički izveštaj za 2022. godine  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama na kapitalu za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine za za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2022. godine  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj revizora za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne Skupštine AD "Bačka" Sivac  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Odluke sa Vanredne Skupštine  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Materijal za Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka" Sivac zakazanu za 12.12.2023.
 

Odluka o sazivu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Punomoćje  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Polugodišnji izveštaj AD "Bačka" Sivac za period od 01.01.2023.do 30.06.2023.  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Dana 12.09.2023. održana Vanredna sednica Skupštine AD "Bačka" Sivac

Zapisnik sa Vanredne Skupštine AD "Bačka" Sivac  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj sednici  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluke sa Vanredne Skupštine  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Materijal za Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka" Sivac zakazanu za 12.09.2023.
 

Odluka o sazivu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Punomoćje  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Dana 02.08.2023. održana Vanredna sednica Skupštine AD "Bačka" Sivac

Zapisnik sa Vanredne Skupštine AD "Bačka" Sivac  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj sednici  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluke sa Vanredne Skupštine  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Materijal za Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka" Sivac zakazanu za 02.08.2023.
 

Odluka o sazivu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Punomoćje  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Dana 29.06.2023. održana Redovna sednica Skupštine AD "Bačka" Sivac

Zapisnik sa Redovne Skupštine AD "Bačka" Sivac  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj sednici  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluke sa Redovne Skupštine  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Materijal za Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka" Sivac zakazanu za 29.06.2023.
 

Poziv za Skupštinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Punomoćje  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Bilansi stanja za 2022. godine  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2022. godine  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Statistički izveštaj za 2022. godine  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama na kapitalu za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine za za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2022. godine  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izveštaj revizora za 2022. godinu  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Ponuda za obavljanje revizije 1  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Ponuda za obavljanje revizije 2  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Ponuda za obavljanje revizije 3  (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

 

Dana 11.04.2023. održana Vanredna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac


Zapisnik sa Vanredne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  sednici (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluke sa Vanredne skupštine  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

 

 

 

Materijal za  Vanrednu  sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 11.04.2023.
 

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 11.04.2023. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

Dana 26.10.2022. održana Vanredna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac


Zapisnik sa Vanredne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluke sa Vanredne skupštine  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

 

 

Materijal za  Vanrednu  sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 26.10.2022.
 

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 26.10.2022. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 22.06.2022. održana Redovna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Zapisnik sa Redovne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Redovnoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluke sa Redovne Skupštine AD "Bačka "  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 22.06.2022.

Poziv za Redovnu Skupštinu zakazanu za 22.06.2022.  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilansi stanja  za 2021. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2021. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu za
2021. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama na kapitalu za
2021. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine za za 2021. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokumen)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2021. godinu
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj revizije
za 2021. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2021. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije 1
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije
2 (kliknuti  da vidite ceo dokumen)
Ponuda  za obavljanje revizije
3 (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

 

Godišnji izvštaj za 2021. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišji dokument o objavljenim informacijama
(kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 07.06.2021. održana Redovna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac


Zapisnik sa Redovne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Redovnoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluke sa Redovne Skupštine AD "Bačka "  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 07.06.2021.

Poziv za Redovnu Skupštinu zakazanu za 07.06.2021. Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilansi stanja  za 2020. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2020. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu za
2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama na kapitalu za
2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine za za 2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokumen)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2020. godinu
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o polovanju za 2020. godinu
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj revizije
za 2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2020. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj AD "Bačka " Sivac za 2020.god. 
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije
FIN REVIZIJA” fin. izveš. za 2021. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije
LEGE ARTIS AUDIT” fin. izveš. za 2021. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokumen)
Ponuda  za obavljanje revizije
MOORE” fin. izveš. za 2021. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

 

Dana 26.02.2021. održana Vanredna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac


Zapisnik sa Vanredne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluka o imnovanju komisije  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluka o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Materijal za  Vanrednu  sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 26.02.2021.
 

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 26.02.2021. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije FINREVIZIJA” fin. izveš. za 2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije
LEGE ARTIS AUDIT fin. izveš. za 2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokumen)
Ponuda  za obavljanje revizije
PKF” fin. izveš. za 2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 31.07.2020. održana Redovna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Redovne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Redovne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Redovne Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 31.07.2020.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 31.07.2020. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilansi stanja  za 2019. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2019. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu za
2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama na kapitalu za
2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine za
za 2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokumen)
Izveštaj revizije za 2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2019. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije
REVIZIJA PLUS-PRO” fin. izveš. za 2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije EURO AUDIT” fin. izveš. za 2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokumen)
Ponuda  za obavljanje revizije STANIŠIĆ AUDIT” fin. izveš. za 2020. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Годишњи извештај за 2019. годину (кликнути да видите цео документ)
Годишњи документ о објављеним информацијама
(кликнути да видите цео документ)

 

 

 

Мининстар пољопривреде, шумарства и водопривреде, Бранислав Недимовић, посетио је дана  23.10.2019. године  општину Кула. Том приликом обишао је пољопривредна газдинства у Крушчићу и Црвенки.  Посету је наставио обиласком АД  „Бачка“ у Сивцу. Министра су дочекали директор АД „Бачка“, Миладин Ачански,  председник општине Кула, Дамјан Миљанић, секретар Месне заједнице Сивац, Бобан Дамјановић, као и велики број пољопривредних произвођача из Сивца.  У разговору са министром, директор Ачански га је упознао са тренутном ситуацијом у овом колективу, док је министар упознао домаћине са мерама подршке пољопривреди у нашој земљи. Како сам каже, очекивао је да се постави питање цене пољопривредних производа, ипак очигледно је да су људи овде разумни и да су схватили да је тржиште то које опредељује цену, Такође, министар је рекао да је ствар око закупа државног пољопривредног земљишта на дужи временски рок решена тако што су сточари добили замљу у закуп на 10 година, а ратари ће од следеће године на 4 до 8 година. Он је истакао и да, када су субвенције у питању преко 2,2 милиона евра је исплаћено у прошлој године на територији општине Кула, са преко 2000 поднетих захтева Управи за аграрна плаћања. На крају, министар је истакао да је изузетно задовољан данашњом посетом сва три места наше општине, јер су људи показали да имају свест шта је посао државе, шта је посао произвођача, а шта је посао тржишта.

Galerija slika

 

 

 

Dana 19.06.2019. održana Redovna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Redovne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa RedovneSkupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Redovne Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 19.06.2019.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 19.06.2019. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilansi i izveštaji  za 2018. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2018. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije
REVIZIJA PLUS-PRO” fin. izveš. za 2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije
EURO AUDIT” fin. izveš. za 2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokumen)
Ponuda  za obavljanje revizije
STANIŠIĆ AUDIT” fin. izveš. za 2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

 

Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima AD "Bačka" Sivac  (kliknuti  da vidite ceo dokument

Godišnji izveštaj AD "Bačka" Sivac za 2018. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Podaci o direktorima (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Statut AD "Bačka" Sivac - prečišćen tekst (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Dana 26.10.2018. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluka o izmenama i dopunama Statuta    (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 26.10.2018.


Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 26.10.2018. (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Obaveštenje  o promeni ukupnog broja akcija  (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 21.06.2018. održana redovna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  redovne   Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa redovne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  redovnoj  Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 21.06.2018.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 21.06.2018. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans stanja 2017. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2017. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
I
zveštaj  revizora o poslovanju za 2017. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu 2017. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama kapitala 2017. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine 2017. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2017. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije fin. izveš. za 2018. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji dokument o objavljenim informacijama (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o poslovanju (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 06.03.2018. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 06.03.2018.

Odluka o stavljanju van snage ranije donetih odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 06.03.2018. (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 19.02.2018.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 19.02.2018. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Odluka o prodaji akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Izveštaj o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Dana 11.10.2017. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda za prodaju sopstvenih akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 11.10.2017.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 11.10.2017. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 18.08.2017. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 18.08.2017.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 18.08.2017. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluka o utrđivanju vrednosti akcija
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Dana 30.05.2017. održana Redovna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Redovne   Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Redovne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održavanju  Redovne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 30.05.2017.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 30.05.2017. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans stanja 2016. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2016. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
I
zveštaj  revizora o poslovanju za 2016. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu 2016. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama kapitala 2016. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine 2016. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2016. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda br.1 za obavljanje revizije fin. izveš. za 2017. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda br.2 za obavljanje revizije fin. izveš. za 2017. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji dokument o objavljenim informacijama (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 24.11.2016. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 24.11.2016.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 24.11.2016. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje revizora  Invent Revizija  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje revizora  Invent Revizija o raskidu ugovora  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ugovor sa novim revizorom Revizija Plus-Pro (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 21.11.2016.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 21.11.2016. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje revizora  Invent Revizija  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje revizora  Invent Revizija o raskidu ugovora  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ugovor sa novim revizorom Revizija Plus-Pro (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Rešenje o potvrđivanju UPPR-a je postalo pravosnažno  (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Rešenje o usvajanju UPPR-a (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 17.05.2016. održana Redovna   Skupština AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Redovne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Redovnoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Redovne  Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

Unapred pripremljen plan reorganizacije AD "Bačka" Sivac (prečišćen tekst) (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 17.05.2016.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 17.05.2016. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans stanja 2015. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2015. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu 2015. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama kapitala 2015. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine 2015. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj Odbora direktora za 2015. godinu
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda br.1 za obavljanje revizije fin. izveš. za 2016. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda br.2 za obavljanje revizije fin. izveš. za 2016. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Unapred pripremljen plan reorganizacije "Bačka"AD Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

Dana 25.06.2015. održana Vanredna  Skupština AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

Dana 18.06.2015. održana Redovna  Skupština AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Redovne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 25.06.2015.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 25.06.2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 18.06.2015.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 18.06.2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument 1. str 2. str 3. str)
Bilans stanja za 2014. god
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha za 2014. god (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o izvršenoj reviziji finansiskih izveštaja za 2014. god.  
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2014. god (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama na kapitalu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog oluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda za reviziju fin. izveštaja za 2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godušnji dokument o objavljenim informacijama
 (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

Dana 13.03.2015. održana Vanredna Skupština AD "Bačka" Sivac

 
  Obaveštenje o održanoj Skupštini AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Donete odluke i rezultati glasanja (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Zapisnik sa održane  Vanredne  Skupštine akcionara (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj sa Skupšine održane 13.03.2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Imenovanje članova Uprave društva (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 13.03.2015.

  Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 13.03.2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Punomoćje za Vanrednu Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odluka  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 
 
  Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 08.04.2015. (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 08.01.2015.  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara jan.2015.   (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara feb.2015.   (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara jan2 - 2015.   (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara feb2 -  2015.   (kliknuti da vidite ceo dokument)

 
 
     
Promet novčanim računima (kliknuti da vidite ceo dokument)

Obaveštenje o značajnom učešću (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izjava AD "Bačka" Sivac i obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

Dana 24.11.2014. održana Vanredna Skupština AD "Bačka" Sivac
 

  Donete odluke i rezultati glasanja (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara za otkup akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Zapisnik sa održane Nove vanredne sednice skupštine akcionara (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj sa Skupštine održane 24.11.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)

                  

Materijal za   Novu Vanrednu sednicu skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 24.11.2014.
 

  Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 24.11.2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Podaci o vrednosti akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Punomoćje za Vanrednu Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara za otkup akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Obaveštenje akcionarima  (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odluke o imenovanju predsednika skupštine   (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odluke o imenovanju  komisije za glasanje i zapisničara (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odluke o imenovanju člana odbora direktora   (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Predlog odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Javnobeležnički zapis (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Statut (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Poslovnik o radu Skupštine akcionara (klikni da vidiš ceo dokument)  
 

Izv. o bitnom događaju - obavešt. o održanoj sednici skup. akcionara (klikni da vidiš ceo dokum.)

 

 

 

Dana 17.10.2014. održana Vanredna Skupština AD "Bačka" Sivac

  Oglas o objavi donetih odluka i rezultata glasanja (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Izvod iz zapisnika - Odluka o izboru predsednika Vanredne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Izvod iz zapisnika - Odluka o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Izvod iz zapisnika - Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj sa Skupštine održane 17.10.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)
 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 17.10.2014.
 

  Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 17.10.2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Predlog odluka za Vanrednu Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Podaci o vrednosti akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Punomoćje za Vanrednu Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara za otkup akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Nacrt kupoprodajnog ugovora (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Tržišna vrednost akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Procenjena vrednost akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Obaveštenje akcionarima  o učešću u radu Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
   
   
   
   

Odluke Skupštine od 27.06.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)
Izveštaj sa Skupštine održane 27.06.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)
Zapisnik sa Skupštine od 27.06.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)

  Godišnji izvestaj o objavljenim informacijama Bačka AD Sivac u restrukturiranju  
  Godišnji izveštaj za 2013.  (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Poziv za Skupštinu koja će se održati 27.06.2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Punomoć za Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odlika za Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Izveštaj odbora direktora o poslovanju za 2013. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Ponuda za obavljanje revizije u  2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Finansijski izveštaji za 2013. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Izveštaj revizora za 2013. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog za dopunu dnevnog reda Božo Raković (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Odgovor na predlog Božo Raković (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
     

 

  Zapisnik sa Skupštine 28.06.2013. (kliknite da vidite ceo dokument)  
  Odluke sa Skupštine 28.06.2013. (kliknite da vidite ceo dokument)  
     
 

Godišnji dokument o  objavljeninim informacijama  BAČKA AD SIVAC-U RESTRUKTURIRANJU

 
     
  Godišnji izveštaj za 2012. (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Odluke Skupštine od 26.06.2012. (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Zapisnik sa Skupštine od 26.06.2012. (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Statut (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Kodeks korporativnog upravljanja (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Osnivački akt (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Poslovnik o radu Skupštine akcionara (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Objavljene informacije (klikni da vidi š ceo dokument)  

 

  Zapisnik sa Skupštine 28.06.2011. (klikni da vidiš ceo dokument)  
 

Zapisnik sa Skupštine 29.10.2010. (klikni da vidiš ceo dokument)